Ubytování

Důležitou součástí lovů ve zdejší bažantnici je zázemí lovu. Všechny tyto služby, jenž  jsou součástí pobytu lovecké skupiny ve zdejším revíru zajišťujeme po vzájemné dohodě s jednotlivými klienty, s cílem vytvořit loveckým hostům maximální pocit pohodlí, spokojenosti a odpočinku.

K ubytování využívají lovecké skupiny většinou ubytování v hotelu „Golf u svatého Jana“ který se nachází přímo v honitbě bažantnice Šilheřovice. Existuje také možnost ubytování v luxusních hotelích v nedaleké Ostravě, Hlučíně a  v Kravařích.

Obědy jsou podávány v průběhu, nebo po skončení lovu přímo v revíru na lovecké chatě Štípky, nebo na přání lovecké skupiny v loveckém zámečku  nacházejícím se rovněž v honitbě bažantnice.Večer je podáváno menu o více chodech v místě ubytování lovecké skupiny.

Pohyb lovecké skupiny z místa ubytování do revíru a zpět nebo přepravu hostů v průběhu lovu zajišťuje společnost vlastními dopravními prostředky bezplatně.

Kontakt

Šilheřovická bažantnice a.s.
Na Valše 237/21, Přívoz,
702 00 Ostrava
IČ: 294 51 698

email: czerova@pheasantry.cz
tel: +420 596 172 262