Tradice

Také dnes je v Šilheřovické bažantnici dodržována tradice společných lovů. Lov bažantů je organizován tak, že si střelci vylosují před zahájením lovu své střelecké číslo.Tato čísla znamenají střelecká stanoviště, která jsou v jednotlivých lečích měněna. Cílem je vystřídání všech lovců na různých střeleckých pozicích. Při zahájení lovu je z řad personálu přidělen každému střelci jeden nabíječ, jenž manipuluje se zbraní loveckého hosta, počítá a zapisuje dosažený střelecký úspěch po každé leči a jeden pomocník, tzv.nosič nábojů. Jejich činnost má umožnit lovci maximální soustředění na vlastní průběh lovu.

Celodenní hon se sestává většinou z 6 až 7 lečí. Dostatečný počet lečí v bažantnici Šilheřovice je zárukou toho, že během několikadenního pobytu lovecké skupiny není žádná z lečí opakována.
Minimální počet lovců není nijak omezován. Limitující hranicí je denní výřad a to minimálně 300 kusů bažantí zvěře. Na přání lovecké skupiny je možno uspořádat lovy s denním výřadem přesahujícím i 3000 kusů bažantí zvěře. Ideální skupinou pro zdejší lovy se jeví skupina v počtu 5 – 10 lovců. Průměrný denní výřad lovecké skupiny v bažantnici Šilheřovice se pohybuje v rozmezí 1000 až 1500 ulovených kusů bažantí zvěře za jeden lovecký den.
V přestávce mezi lečemi je na prostřených stolech podáváno občerstvení.
Vrcholným ukončením lovu je výřad ulovených bažantů, sestavený v tradicionálních ornamentech k uctění a prezentaci úlovku, provázený slavnostním troubením borlic.

Kontakt

Šilheřovická bažantnice a.s.
Na Valše 237/21, Přívoz,
702 00 Ostrava
IČ: 294 51 698

email: czerova@pheasantry.cz
tel: +420 596 172 262