Současnost

V dnešní době má bažantnice Šilheřovice výměru 2500 hektarů.  Je ji možno rozdělit, tak jako v minulosti do čtyř samostatných části, které nesou název – Štípky, Juliánka, Vodnáč a Davídka. Oproti minulosti došlo k výrazným změnám ve způsobu lovu bažantí zvěře ve zdejším revíru. Bylo upuštěno od intenzivního lovu bažantí zvěře v rovinaté části bažantnice zvané Vodnáč a lov se soustředil do zbývajících částí bažantnice s náročnějšími podmínkami lovu v členitém terénu, bez speciálních porostních a prostorových úprav, který v lovcích vyvolává pocit, že loví v přirozeném prostředí bez uměle vytvořených lečí.Tento způsob lovu v členitém terénu doprovázený vysokou kvalitou zvěře a organizace lovu, skýtá v dnešní době náročnou střelbu na vysoko táhnoucí  bažanty a celkový požitek z právě prožitého lovu, jenž by měl uspokojit i velmi náročné a střelecky zdatné lovce přicházející do zdejšího revíru.

Pro lov bažantí zvěře s loveckými hosty je v současné době v bažantnici Šilheřovice využíváno celkem 16 lečí, převážně v členitém terénu.

Velmi významnou roli ve více než stopadesátileté historii provozování bažantnice Šilheřovice hraje především kvalita odchovávaných bažantů. Veškerá produkce bažantí zvěře je odchovávána ve vlastních chovných zařízeních. Důraz je kladen především na zdravotní stav, celkovou vyspělost a schopnost adaptace dospívající bažantí zvěře na poměrně tvrdé podmínky života ve volné přírodě.
Kromě bažantí zvěře je možno v současné době v revíru lovit taky zvěř srnčí, daňčí a zvěř černou. Přírodní podmínky honitby skýtají výborné předpoklady pro chov srnčí a daňčí zvěře. Organizují se také kombinační lovy, což představuje několikadenní lovy bažantí zvěře kombinované s lovem zvěře černé. Lov zvěře srnčí, daňčí a černé slouží především ke zpestření loveckých zážitků hostů bažantnice Šilheřovice, lovící každoročně zvěř bažantí.

Kontakt

Šilheřovická bažantnice a.s.
Na Valše 237/21, Přívoz,
702 00 Ostrava
IČ: 294 51 698

email: czerova@pheasantry.cz
tel: +420 596 172 262