Rothschildové

Šilheřovický les, zvaný též Černý les, ve kterém se nachází bažantnice byl součástí šilheřovického velkostatku, na němž se od konce 14. století do roku 1846 vystřídalo  několik majitelů.

V roce 1846  koupil zdejší panství Schalomon Meyer, svobodný pan z Rothschildů. Příchod Rothschildů do Šilheřovic přinesl zásadní změnu v hospodaření a využívání velkostatku.

Rothschildové zahájili budování jedinečného Šilheřovického zemědělsko-lesnického výrobního celku, spojujícího racionální a rentabilní obhospodařování půdy s péči o kulturní, estetickou a harmonickou krajinu.

Kontakt

Šilheřovická bažantnice a.s.
Na Valše 237/21, Přívoz,
702 00 Ostrava
IČ: 294 51 698

email: czerova@pheasantry.cz
tel: +420 596 172 262