Bažantnice

Předkládáme našim loveckým hostům stručnou historii zdejšího regionu, založení a vývoje Šilheřovické bažantnice s úmyslem připomenout snažení, um a píli našich předchůdců, se kterou formovali zdejší krajinu a vtiskli jí nové kulturně společenské využití a nové tradice včetně tradic mysliveckých.

Bažantnice Šilheřovice je vzdálena devět kilometrů od města Ostravy, známého průmyslového a společenského centra České republiky. Bažantnice byla založena v roce 1852 rodinou Rothschildů.Téměř po celé století, až do roku 1945 byla bažantnice Šilheřovice ve vlastnictví této bankéřské rodiny, s jejichž jménem souvisí obrovský průmyslový a ekonomický rozvoj celého ostravského regionu – těžba uhlí a výroba železa.

Bažantnice Šilheřovice má rozlohu 2500 hektarů. Roční odlov se pohybuje okolo 40 000 kusů bažantí zvěře. Pro lov bažantí zvěře je v současné době využíváno 16 lečí, převážně v členitém terénu, skýtající loveckým hostům náročnou střelbu na vysoko táhnoucí bažanty.

Kromě bažantí zvěře je možno lovit ve zdejším revíru zvěř srnčí, daňčí a černou, a to individuálním způsobem za asistence loveckého doprovodu. Zvěř černou je možno lovit rovněž na společných lovech.

Šilheřovice jsou též malebné území plné přírodních krás a historických památek.Nachází se zde klasicistický zámek spolu s mnoha stavbami ve viktoriánském stylu. Můžeme zde rovněž najít krajinářský zámecký park s loveckým zámečkem.

Věříme, že náš region zůstane i do budoucna harmonickým celkem vyhledávaným domácími i zahraničními milovníky lovu.

Kontakt

Šilheřovická bažantnice a.s.
Na Valše 237/21, Přívoz,
702 00 Ostrava
IČ: 294 51 698

email: czerova@pheasantry.cz
tel: +420 596 172 262